Novinky z UNDP


Inovácie ako nástroj efektívnejšej rozvojovej spolupráce


Inovatívne metódy financovania rozvojovej pomoci – to bola téma medzinárodného workshopu, ktorý zorganizoval 28.-29. mája 2018 Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Cieľom podujatia bolo osvojiť si inovácie v oblasti verejných financií. Nové spôsoby spolupráce so súkromným a mimovládnym sektorom, ako aj občanmi,  plus využívanie technologických noviniek môžu viesť k efektívnejšej rozvojovej spolupráci.

Viac »

PFD program: Pozitívna stopa Slovenska v transformujúcich sa krajinách


Medzi hlavné aktivity PFD programu patria: politické poradenstvo vládnym partnerom; posúdenie kapacít; inštitucionálny rozvoj; malé grantové schémy; školenia, workshopy; študijné cesty atď. v troch partnerských krajinách (Moldavsko, Čierna Hora a Ukrajina). Prezentácia PFD programu bola pred pár mesiacmi pripravená a odpublikovaná ako príspevok do zborníka z Medzinárodnej konferencie “Rozvoj a demokracia”.

Viac »

Inovácia v rozvoji: myšlienky, ktoré by mali fungovať


Rozvojové organizácie a vlády po celom svete sa snažia nájsť spôsoby, ako pracovať odlišne a zaviesť viac účinné, efektívne, agilné riešenia a prístupy (zdola nahor) pre dnešné rozvojové výzvy. Hosťujúci spíkri okrúhleho stola Ministerstva financií SR diskutovali o nových technológiách a alternatívnych modeloch financovania na medzinárodnej konferencii “Rozvoj a demokracia” v Bratislave.

Viac »

Čiernohorskí účtovníci získali medzinárodné certifikáty


Promócia študentov, zapísaných v programe certifikačného školenia účtovníctva vo verejnej správe (PACT) v Čiernej Hore, sa konala v Podgorici dňa 23. decembra. Vzdelávací projekt bol realizovaný v Čiernej Hore po prvý raz vďaka nášmu programu VFR.

Viac »

Financované Ministerstvom financií Slovenskej republiky a realizované UNDP v rámci projektu ‘Verejné a súkromné financie pre rozvoj’.