Slovenské skúsenosti replikovateľné v čiernohorských obciach

“Aj keď je systém organizácie a financovania miestnych samospráv v SR odlišný od toho v Čiernej Hore, slovenské príklady dobrej praxe by mohli byť veľmi užitočné pre obce z Čiernej Hory a s určitými úpravami replikované na národnej aj lokálnej úrovni. Nasledujúce príklady dobrej praxe zo SR by mohli byť veľmi užitočné pre čiernohorské obce: spolupráca medzi obcami v oblasti riadenia skládok, Outsourcované verejné obstarávanie v záujme zvýšenia transparentnosti a zníženia korupcie, Mestské karty pre občanov, Realizácia projektov EÚ, Benchmarking slovenských obcí.”

Olivera Dimic – Projektová manažérka pre program zvyšovania kapacít, UNDP Čierna Hora