Zdroje

Základné programové dokumenty k programu VFR:

 

Projekty v Moldavsku (implementačné plány):

 

Projekty v Čiernej Hore (implementačné plány):

 

Monitorovacie a evaluačné správy k programu VFR:

 

Prezentácie o programe VFR:

 

Linky na Ministerstvá financií:

 

Linky na regionálne organizácie:

 

Linky na inštitúty v oblasti verejných financií:

 

Linky na medzinárodné organizácie: