Media

 • Montenegro:
 • SR podporuje vzdelávanie čiernohorských účtovníkov v sektore verejných financií (Press release in Slovak language), 2016;
 • Montenegrin Internal Auditors and Accountants Awarded with International Certificates, 2016;
 • Slovensko podporuje zvyšovanie kapacít v sektore verejných financií Čiernej Hory, 2016;
 • In Focus: Intl Certification Training for Montenegrin Public Accountants Officially Launched, 2016;
 • New Generation of Montenegrin Public Accountants is Starting with Intl Certification Training, 2016;
 • In Focus: UNDP to Support Training of Public Accountants in Montenegro, 2015;
 • Montenegrin Public Accountants Starting International Certification Training, 2015;
 • Verejné financie pre rozvoj, 2013;
 • Štátny tajomník Burian s predstaviteľmi OBSE a UNDP o rozvojových aktivitách v Čiernej Hore, 2013;
 • Informácia o aktivitách prvej fázy realizácie (do 30.6.2012), 2012;
 • Performance based budgeting-Budget management tool-PR, 2012;
 • Na Balkáne sa inšpirovali slovenskou reformou verejných financií, 2011;
 • Montenegro to use Slovak Public Finance Management know-how, 2010;

 

 • Moldova:
 • Pozitívna spätná väzba od účastníkov On-the-job tréningov v Moldavsku (Press release in Slovak language), 2016;
 • UNDP Alternative Financing Lab – the next big thing is a lot of small (and smart things)!, 2016;
 • Ministerstvo financií vo fiškálnom riadení: jasný mandát, právomoci a kapacity, 2016;
 • Workshop on “Fiscal Governance and the role of Fiscal Councils – the experience of other countries and relevance for Moldova”, 2016;
 • Consolidarea disciplinei bugetar-fiscale prin preluarea practicilor europene privind guvernanţa fiscală, instituirea şi funcţionarea consiliilor fiscale, 2016;
 • Program ‘Verejné financie pre rozvoj’ ponúka samosprávnym združeniam inšpiráciu aj podporu v oblasti verejného financovania (Press release in Slovak language), 2016:
 • SLOVENSKO: Nové výzvy a inšpirácie pre samosprávne združenia na konferencii ZMOS, 2016;
 • Advocating for reform initiatives in local public finance in Moldova, 2016;
 • Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie, 2016;
 • Záverečná konferencia k výstupom projektu “Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci”, 2016;
 • Central and Eastern Europe PLATFORMA partners meet in Bratislava, 2016;
 • CEF as Important Knowledge Hub in the SEE and it Could Further Extend its Role in the Region, 2016;
 • Partnerstvo UNDP a SlovakAid dôležitou súčasťou príbehu rozvojovej spolupráce, 2016;
 • Slovak-UNDP partnership – part of the story of Slovak development cooperation, Press release, 2015;
 • Development Aid by SlovakAid way / Public Finance Reform in Moldova, video, 2015;
 • Experienta Slovaciei, Lectie Deschisa pentru consolidarea capacitatilor CALM in domeniul finantelor locale, 2015;
 • Moldovan CALM – ready to learn from the experience of Slovakia, Press release, 2015;
 • Moldova experts as contributors to the excellent workshop in Slovenia, Press release, 2015;
 • Budget Submissions of Line Ministries, 2015;
 • Budget Submissions of Line Ministries, Storify, 2015;
 • ZMOS pomôže rozvoju samosprávy v Moldavsku, podpísali zmluvu, 2015;
 • Za dobrými príkladmi rozvojovej spolupráce: hoci aj do Moldavska, 2015;
 • Spropagovať Európsky rok rozvoja – aj vďaka exkurzii do Moldavska, 2015;
 • Slovenská a moldavská samospráva začínajú spolupracovať, 2015;
 • Zástupcovia samospráv siedmich krajín prerokujú spoluprácu, 2015;
 • Zdieľanie transformačných a integračných skúseností nie je v Moldavsku fráza, 2014;
 • Demokracia v Moldavsku je stále krehká, 2014;
 • Moldova: How does programme based budgeting benefit citizens?, 2012;
 • SR poskytne Moldavsku skúsenosti v oblasti verejných financií, 2010;
 • Other regions:
 • learn4dev Core Group to Meet at the Ministry of Finance, Slovakia, 2017;
 • Turning 50 together with UNDP, 2016;
 • Pracovný plán reformy riadenia verejných financií na Ukrajine (Press release in Slovak language), 2016;
 • Making Decentralization Reform Work, video, 2015;
 • Decentralization seen as key to democracy and development in Central and Eastern Europe, 2015;
 • Emerging Donors on the Future of Knowledge Sharing, 2015;
 •