Zapájanie súkromného sektora

Súkromné financie dopĺňajú aktivity a zdroje verejného sektora. Sú tak nevyhnutným predpokladom napredovania v oblasti rozvoja, založenom na udržateľnom ekonomickom raste a aktívnom vytváraní pracovných príležitostí. V súčasnosti predstavujú súkromné zdroje v rámci globálnej rozvojovej spolupráce takmer rovnaký podiel ako verejné financie.

MF SR a UNDP

MF SR a EXIMBANKA SR

Začiatok spolupráce

MF SR a UNDP

Spolupráca MF SR s Rozvojovým programom OSN (UNDP) sa prostredníctvom programu podpory súkromného sektora zameriava na poskytovanie priamej a cielenej podpory podnikateľským subjektom pri ich snahách o participáciu na tendroch medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií. Od roku 2018 funguje fond Resource Mobilization Facility, ktorý sa sústredí na vytváranie projektových príležitostí pre zapojenie slovenskej expertízy na Západnom Balkáne v oblasti zelených energií, digitalizácie a energetickej efektívnosti.

MF SR a EXIMBANKA SR

V spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky realizuje Ministerstvo financií SR program zapájania slovenských podnikateľov do projektov v rozvojových krajinách. Medzi dve hlavné spoločné iniciatívy patrí výkon úlohy kontaktného miesta pre súkromný sektor (Private Sector Liaison Officer – PSLO) a implementácia programu zvýhodnených vývozných úverov.

Databáza slovenských firiem

Spolupráca MF SR s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v oblasti podpory zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce začala v roku 2014 spustením programu Rozvojmajstri zameraného na podporu slovenského súkromného sektora pri jeho snahách o preniknutie na rozvojové trhy. Program už nie je aktívny.

O grantových možnostiach a podpore inovatívnych riešení pre podnikateľov aj cez fond Slovak Challenge Fund, ktorý je spoločnou iniciatívou UNDP a Ministerstva zahraničných vecí SR, sa dozviete z podcastu “GrantUp”.