Articles: Montenegro projects

Articles about the projects of PFD Programme in Montenegro:

Regional Conference: Transition to Accrual Accounting 
January 30-31, 2018; Podgorica, Montenegro
Read more (in English)

Regional Conference: Transition to Accrual Accounting
January 30-31, 2018; Podgorica, Montenegro
Read more (in English)

Montenegrin Internal Auditors and Accountants Awarded with International Certificates (2016):

Graduation ceremonies for students enrolled in the programs of Training of Internal Auditors in the Public Sector (TIAPS) and Public Accountants Certification Training (PACT) in Montenegro were held in Podgorica, on December 22 and 23, 2016. Read More (in English)

Slovensko podporuje zvyšovanie kapacít v sektore verejných financií Čiernej Hory (2016):

Projekt školenia účtovníctva vo verejnej správe, PACT, zabezpečí výcvik štyroch desiatok čiernohorských účtovníkov vo verejnom sektore. Je financovaný Ministerstvom financií SR a implementovaný Rozvojovým programom OSN v rámci programu Verejné financie pre rozvoj (VFR). Vláda Čiernej Hory má dlhodobo snahu budovať a posilňovať odbornú kvalifikáciu v rámci účtovníctva vo verejnom sektore. PACT školenie môže viditeľne napomôcť túto snahu premeniť v realitu. Read More (in Slovak)

SR podporuje vzdelávanie čiernohorských účtovníkov v sektore verejných financií (Press release) (2016):

Projekt školenia účtovníctva vo verejnej správe, PACT, zabezpečí výcvik štyroch desiatok čiernohorských účtovníkov vo verejnom sektore. Je financovaný Ministerstvom financií SR a implementovaný Rozvojovým programom OSN v rámci programu Verejné financie pre rozvoj (VFR). Program zabezpečuje odovzdávanie znalostí a skúseností z oblasti úspešnej slovenskej reformy a manažmentu verejných financií práve v krajinách ako Čierna Hora. Read More (in Slovak)

In Focus: Intl Certification Training for Montenegrin Public Accountants Officially Launched (2016):

The Public Accountants Certification Training (PACT) in Montenegro that will enable training of up to 40 public sector accountants in 2016 has officially started with project opening event on April 18, 2016 in Podgorica. Financing for the project is secured through the Slovak Republic-UNDP Partnership for Results in the International Development Cooperation, Public Finance for Development Program funded by the Ministry of Finance of the Slovak Republic, while Ministry of Finance of Montenegro and the CEF offer in-kind support to the program. Read more (in English)

New Generation of Montenegrin Public Accountants is Starting with Intl Certification Training (2016):

We are glad to announce that United Nations Development Program (UNDP) secured financing for continuation of the Public Accountants Certification Training (PACT) in Montenegro that will enable training of up to 40 public sector accountants in 2016. Read more (in English)

In Focus: UNDP to Support Training of Public Accountants in Montenegro (2015):

CEF is pleased to announce that United Nations Development Program (UNDP) decided to financially support the project for the Public Accountants Certification Training (PACT) in Montenegro. The project activities will start in autumn 2015. Read more (in English)

Montenegrin Public Accountants Starting International Certification Training (2015):

The CEF together with the Ministry of Finance, Montenegro started with the implementation of project activities in the course of the Public Accountants Certification Training (PACT). The internationally recognized, professional qualification program is made possible through funding from the United Nations Development Program (UNDP). Read More (in English)

Verejné financie pre rozvoj (2014):

Public Finance for Development: Strengthening Public Finance Capacities in the Western Balkans and the Commonwealth of Independent States. Read more (in English)

Štátny tajomník Burian s predstaviteľmi OBSE a UNDP o rozvojových aktivitách v Čiernej Hore (2013):

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian prijal 11. marca 2013 vedúceho misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Čiernej Hore veľvyslanca Ľubomíra Kopaja a rezidentného koordinátora OSN a rezidentného predstaviteľa Rozvojového programu OSN (UNDP) v Čiernej Hore Rastislava Vrbenského. Stretnutie bolo venované otázkam pôsobenia OBSE a UNDP v Čiernej Hore a možnostiam väčšieho zapojenia Slovenska do bilaterálnych a multilaterálnych programov rozvojovej pomoci v krajine. Read more in Slovak

Informácia o aktivitách prvej fázy realizácie do 30.6.2012 (2012):

V Čiernej Hore prebieha spolupráca v štyroch oblastiach pomoci, ktoré boli odsúhlasené s Ministerstvom financií Čiernej Hory (MF ČH) s cieľom posilniť kapacity MF ČH v nasledujúcich oblastiach: Makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy, Prijatie metodológie Európskeho systému účtov (ESA 95), Účtovníctvo a výkazníctvo, Riadenie dlhu. Read more in Slovak

Performance based budgeting-Budget management tool-PR (2012):

On 26-28 November, the Ministry of Finance, with the assistance of the “Public Finance for Development” Program financed Ministry of Finance of Slovakia and implemented in partnership with the UNDP Regional Center for Europe and CIS in Bratislava, organizes a seminar in which representatives of the Government, Parliament and local public authorities will be familiarized with theperformance-based budgeting concept and Slovak and international experience in this field. Read more in English

Na Balkáne sa inšpirovali slovenskou reformou verejných financií (2011):

Čierna Hora zaviedla podľa modelu Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií (MF) SR odbornú sekciu pri tamojšom rezorte financií. Podľa rezortu financií tak ide o prvý úspech spolupráce medzi Slovenskom a krajinami západného Balkánu a bývalého Sovietskeho zväzu, ktorým SR odovzdala skúsenosti z reformy verejných financií. Read more in Slovak

Montenegro to use Slovak Public Finance Management know-how (2010):

Information on macroeconomic analyses and prognoses as well as an exchange of experience from institutional building were the main topics of a work visit of Financial Policy Institute (FPI) representatives of the Ministry of Finance of the Slovak Republic (MF SR) held on June 29 and 30, 2010 at the Ministry of Finance of Montenegro (MF ME). Read more in English