Our program to support PACT training in Montenegro

Centrum CEF spolu s Ministerstvom financií Čiernej Hory začalo s implementáciou projektových aktivít v rámci kurzu PACT (certifikovaného tréningu zameraného na verejné účtovanie). Medzinárodne uznávaný, odborný program vzdelávania bol umožnený realizovať vďaka financovaniu z nášho programu PFD a projektu SR-UNDP partnerstva.

PACT kurz je súčasťou úsilia vlády Čiernej Hory vybudovať a posilňovať profesijnú kvalifikáciu pre účtovanie vo verejnom sektore. Kvalitné finančné výkazníctvo je nevyhnutné pre účinný manažment vo verejnom sektore.


PACT školiace materiály sú z dielne Chartered Institute for Public Finance and Accountancy (CIPFA), ktorý bude tiež udeľovať medzinárodné certifikáty a diplomy úspešným účastníkom kurzu. Prečítajte si viac o školení PACT na webe CEF.