VEREJNÉ FINANCIE PRE ROZVOJ

Ako sa podarilo zlepšiť riadenie verejných financií v partnerských krajinách?

Bosna a Hercegovina posilňuje strategické plánovanie, Moldavsko zefektívňuje štátny rozpočet, Čierna Hora nastavuje komplexnejšiu hospodársku politiku, Severné Macedónsko zlepšuje aplikáciu daňovej správy nastavovaním procesu transferového oceňovania a Srbsko hospodársky rozvoj obcí.

POVEDALI O NÁS

PARTNERI