VEREJNÉ FINANCIE PRE ROZVOJ

20 rokov SlovakAid

V roku 2023 si Slovensko pripomína 20. výročie rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid. Rozvojový program OSN (UNDP) zohral v tejto histórii dôležitú úlohu. Jeho hlavnými partnermi sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo financií SR. Medzi spoločné iniciatívy patria programy Verejné financie pre rozvoj, Alternatívne finančné laboratórium a Fond pre mestský experiment.

NOVINKY

Bosna a Hercegovina sa na Slovensku vzdelávala o vnútornej kontrole

Experti z Bosny a Hercegoviny navštívili Ministerstvo financií SR a dva regióny, aby zistili, ako na Slovensku funguje proces vnútornej kontroly.

Čierna Hora a Bosna a Hercegovina sa chcú zlepšiť v PPP projektoch

Čierna Hora a Bosna a Hercegovina s pomocou Slovenska hľadajú spôsoby, ako lepšie implementovať PPP projekty, odstrániť existujúce nedostatky a predchádzať prípadným chybám.

POVEDALI O NÁS

TESTIMONIALS

PARTNERI