Čierna Hora rieši nepriaznivú finančnú situáciu samospráv

Čierna Hora posilnila rozpočty obcí prijatím zákona o  financovaní miestnych samospráv.

Toto právne riešenie reaguje na nepriaznivú finančnú situáciu menej rozvinutých obcí a jeho cieľom je zmiernenie rozdielov medzi regiónmi. Podpora bude zabezpečená dvomi spôsobmi: i) finančnou dotáciou z Vyrovnávacieho fondu a/alebo ii) podieľaním sa na plnení podmienky predbežného financovania projektov EÚ.

Zákon zavádza Vyrovnávací fond ako jeden z kľúčových finančných zdrojov pre menej rozvinuté obce a určuje metódu dorovnania rozpočtov oprávnených obcí Čiernej Hory. Systém zabezpečuje softvér, ktorý pomáha Ministerstvu financií Čiernej Hory monitorovať finančnú situáciu čiernohorských obcí, počítať a rozdeľovať alokácie pre oprávnené samosprávy, ako aj evidovať  výdavky.

Zákon zároveň určuje mechanizmus predbežného financovania donorských projektov prostredníctvom Revolvingového fondu. Fond umožňuje samosprávam požičiať si  prostriedky na spolufinancovanie implementácie projektov EÚ.

Príprava zákona a dodávka softvéru (vrátane príručky) bola financovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky a implementovaná Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Ministerstvom financií Čiernej Hory v rámci prebiehajúceho projektu “Posilňovanie transparentného a zodpovedného riadenia verejných financií v Čiernej Hore.”

 Zákon a  zodpovedajúcu sekundárnu legislatívu nájdete v brožúre – tu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *