MF SR a UNDP

Resource Moblization Facility, nástroj na mobilizáciu zdrojov, podporuje predinvestičné štúdie, ako sú štúdie uskutočniteľnosti, sektorové analýzy či modely financovania pre budúce investičné projekty pod záštitou národných kancelárií UNDP. Doteraz bolo podporených niekoľko projektov v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Moldavsku, Čiernej Hore a Severnom Macedónsku, a to najmä v oblasti energetickej účinnosti, odpadového hospodárstva a ďalších.

Bosna a Hercegovina

Prehľad projektov:

 • Interaktívny solárny atlas
 • Fotovoltaika pre vodárenské spoločnosti
 • Most mieru Maglaj
 • Investičný model pre energeticky úsporné verejné osvetlenie

Viac tu

Čierna Hora

Prehľad projektov:

 • Pljevlja – dekarbonizácia
 • Rozvoj solárnej energetiky v Čiernej Hore
 • Návrhy fotovoltaických elektrární pre 4 mestá
 • Verejné osvetlenie ako cesta k znižovaniu nákladov na energiu

Viac tu

Moldavsko

 • Energetická efektívnosť infraštruktúry ministerstva obrany

Viac tu

Severné Macedónsko

Prehľad projektov:

 • Model e-samosprávy
 • Digitalizácia služieb obcí
 • Organický odpad v zelenej ekonomike
 • Zlepšenie možností zavlažovania v okolí rieky Bregalnica

Viac tu

Srbsko

Prehľad projektov:

 • Zlepšenie energetickej efektívnosti vládnej budovy
 • Verejná sieť LoRaWAN v meste Kragujevac
 • Energetická efektívnosť infraštruktúry ministerstva školstva
 • Bioplyn z biomasy
 • Model na výstavbu bioplynovej stanice

Viac tu

Ukrajina

Prostredníctvom programu podpory súkromného sektora neboli doteraz na Ukrajine realizované žiadne projekty.