Capacity building for program based budgeting in Moldova

Jeden z našich projektov v Moldavsku je: Budovanie kapacít pre programové rozpočtovanie v Moldavsku (2010-16). Cieľom projektu je poskytnúť Ministerstvu financií (MF) Moldavskej republiky pomoc pri implementácii programového rozpočtovania (PBB) na centrálnej a lokálnej úrovni verejnej správy v Moldavsku.

Hlavným cieľom projektu je podporiť Ministerstvo financií Moldavska pri implementácii programového rozpočtovania a vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít pre PBB ústredných a miestnych orgánov verejnej správy v Moldavsku.

DSC04832

Na fotografiách sú účastníci a účastníčky On-the-job tréningu (ako súčasti aktivity Budovania kapacít pre programové rozpočtovanie v Moldavsku – projektová fáza 3), ktorý sa uskutočnil v moldavskom meste Leova (29. júna až 3. júla 2015).

DSC04815