Moldova experts as contributors to the excellent workshop in Slovenia

Vďaka finančnej podpore SR-UNDP programu “Verejné financie pre rozvoj” sa mohli tri expertky z Moldavska zúčastniť podujatia, ktoré organizovalo centrum CEF v dňoch 1-3. júna v slovinskej Ľubľane. Táto vzdelávacia aktivita sa zameriavala na rozpočtovanie na príslušných ministerstvách.

the participants of CEF workshop in Ljubljana

Viorica Neclea (Lead consultant at Budgetary and fiscal policy generalization and coordination Division, Budget Synthesis general Division of Ministry of Finance of the Republic of Moldova), Angela Zagaiciuc (Consultant superior at Ministry of Justice of the Republic of Moldova), Raisa Ghilan (Deputy head at Finances in education, culture and science Department of Ministry of Finance of the Republic of Moldova) neboli len účastníčky workšopu, ale aj prispievateľky. Predniesli vlastné pohľady a skúsenosti k téme workšopu: Budget Submissions of Line Ministries. Podujatie malo za cieľ podporiť zástupcov finančných oddelení na príslušných ministerstvách v riešení ich úloh a stimulovaní reflexie o opodstatnenosti súčasných postupov, ako aj o tom, ako by sa mohli zlepšiť.

Centrum CEF (Center of Excellence in Finance) je popredný inštitút v oblasti budovania kapacít so sídlom v Ľubľane (Slovinsko). Orientuje sa práve na rozvoj kapacít v riadení verejných financií a centrálnych bánk. Viac o workšope nájdete v storify reporte a v priloženej tlačovej správe.