ZMOS conference: decentralised cooperation towards mutual learning

Začiatkom apríla v Bratislave sa stretli zástupcovia združení miestnych samospráv z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ na konferencii „Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci“. Prezentácia nášho programu “Verejné financie pre rozvoj” bola tiež súčasťou konferencie.

Účastníci konferencie diskutovali o výzvach, ako je životné prostredie, spolupráca medzi obcami, budovanie kapacít združení, miestne verejné financie, mestské a územné plánovanie, dobrá správa vecí verejných a účasť občanov pri tvorbe a uplatňovaní politík. Osem združení z Vyšehradskej skupiny (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko) a tri združenia z krajín Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) tu predstavilo svoju činnosť. Slovenské združenie ZMOS bolo hlavným organizátorom stretnutia. Zástupcovia združení z Moldavska (CALM), Georgia (NALAG) a na Ukrajine (AUC) diskutovali o decentralizovanej spolupráci ako o unikátnom spôsobe, ako dosiahnuť vzájomné učenie sa a vzájomne prospešné výsledky.

Počas konferencie bolo tiež podpísané memorandum o spolupráci, v ktorom sa zapojené združenia samospráv zaviazali vstupovať do spoločných projektov, zdielať medzi sebou informácie, vedomosti a skúsenosti. Programová manažérka programu “Verejné financie pre rozvoj”, Alena Šranková, hovorila na konferencii o aktivitách VFR. Jej prezentáciu si možno prečítať tu. Ďalší z hostí, Viorel Furdui, z moldavskej asociácie CALM hovoril o situácii miestnych samospráv v Moldavsku. Jeho prezentáciu si možno stiahnuť a prečítať tuto. Tlačovú správu o účasti programu VFR na ZMOS konferencii si možno stiahnuť a prečítať tu.