Kick-off of PACT training for Montenegrin Public Accountants

V druhej polovici apríla 2016 bolo oficiálne odštrartované na kick-off podujatí v Podgorici certifikačné školenie účtovníctva vo verejnej správe (PACT). Školenie umožní výcvik až 40 účtovníkov vo verejnom sektore v Čiernej Hore. Projekt je finančne zabezpečený naším programom: Verejné financie pre rozvoj (financovaný Ministerstvom financií SR a implementovaný Rozvojovým programom OSN – UNDP pre Európu a SNŠ).

PACT školenie realizuje slovinská organizácia CEF (Center of Excellence in Finance) v spolupráci s CIPFA (Chartered Institute for Public Finance and Accountancy) a je súčasťou snáh čiernohorskej vlády – budovať a posilňovať odbornú kvalifikáciu v rámci účtovníctva vo verejnom sektore. PACT zdôrazňuje význam zavedenia a dodržiavania medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor a pomáha partnerským krajinám zvýšiť status profesie účtovníka v súlade s členskými štátmi EÚ.

Podľa pani Jeleny Mrdak (miestnej zástupkyne UNDP): “Táto PACT aktivita je dôležitá pre rozvoj kapacít v ústrety transparentným a zodpovedným verejným financiám v Čiernej Hore. Preto by mala pokračovať u najmenej dvoch ďalších generácií účastníkov – prvá z nich by zahŕňala verejných účtovníkov na národnej úrovni a druhá by už zahŕňala účtovníkov zo všetkých 23 nižších územných celkov v Čiernej Hore.”

Tréning bude prebiehať v troch moduloch: dva medzinárodné moduly, zamerané na finančné účtovníctvo a manažérske účtovníctvo, boli vyvinuté organizáciou CIPFA a tretí národný modul, zameraný na miestnu legislatívu a daňový systém, bol vyvinutý odborníkmi z MF Čiernej Hory. Každý modul potrvá približne dva až tri mesiace a bude nasledovaný úspešne vykonanou skúškou. Viac si môžete prečítať o začatí PACT projektu tu, a o samotnom školení PACT tuto. Tlačová správa je na stiahnutie tu.