Čierna Hora a Bosna a Hercegovina sa chcú zlepšiť v PPP projektoch

Čierna Hora a Bosna a Hercegovina s pomocou Slovenska hľadajú spôsoby, ako lepšie implementovať PPP projekty, odstrániť existujúce nedostatky a predchádzať prípadným chybám.

Projekty verejno-súkromného partnerstva môžu zvýšiť inovácie a efektívnosť v oblasti infraštruktúry verejného sektora. Nemajú okamžitý jednorazový vplyv na štátny dlh, preto pomáhajú vládam s rozpočtovými a úverovými obmedzeniami. O výhodách a rizikách PPP projektov diskutovali zástupcovia Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny a Slovenska počas študijnej cesty krajín západného Balkánu na Slovensku.

Cieľom bolo posilniť kapacity úradníkov z Čiernej Hory, ktorí pracujú na PPP projektoch. Zákon o verejno-súkromnom partnerstve prijal parlament v Čiernej Hore v roku 2019, je teda pomerne nový. Upravuje realizáciu politík a projektov založených na PPP.

Jelena Jovetić, generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania na Ministerstve financií Čiernej Hory oceňuje ochotu Slovenska podeliť sa o svoje znalosti a skúsenosti. „Pre ministerstvo financií je nesmierne dôležité spoznávať PPP projekty cez skúsenosti Slovenska. Ako člen Európskej únie a krajina s ekonomickými charakteristikami sčasti podobnými Čiernej Hore má poznatky, ktoré sú pre nás mimoriadne relevantné. Týka sa to najmä jedného z najvýznamnejších slovenských infraštruktúrnych projektov, výstavby diaľnice aj menších projektov v rámci infraštruktúry miestnych samospráv. Ďakujeme Ministerstvu financií SR a UNDP za podporu v reformnom úsilí Čiernej Hory,” povedala.

UNDP a Slovensko podporujú Čiernu Horu v reforme riadenia verejných financií v rámci programu Verejné financie pre rozvoj od roku 2010, Bosnu a Hercegovinu cez rovnaký program od roku 2020. Študijná cesta v Bratislave bola jednou z aktivít projektu.

Poznatky skúseného partnera môžu zvýšiť počet PPP projektov

Medzi účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva financií, Investičnej agentúry Čiernej Hory a mesta Podgorica, ku ktorým sa pripojilo Ministerstvo financií Republiky Srbskej (Bosna a Hercegovina) spolu so zástupcami UNDP v Čiernej Hore aj v Bosne a Hercegovine.

Dozvedeli sa o výhodách iných finančných nástrojov v porovnaní s grantmi a inými formami financovania a o ich možnom využití v prípade PPP projektov. Inšpirovali sa legislatívnym a inštitucionálnym rámcom pre PPP projekty na Slovensku. Slovenskí experti z Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy SR sa podelili o praktické skúsenosti s realizáciou PPP projektov. Predstavili úspešné projekty aj také, z ktorých sa treba poučiť.

Právny expert z bratislavskej mestskej časti Ružinov predstavil kroky potrebné na realizáciu PPP projektov na úrovni miestnej samosprávy. V neposlednom rade získali účastníci poznatky o vzťahoch medzi štátom, koncesionárom a konzorciom bánk. Práve súkromné banky pripravujú všetko potrebné na zabezpečenie dlhodobého financovania PPP projektov a koncesionár sa bez nich nepohne.

Študijná cesta sa konala v dňoch 20. – 21. novembra 2023 v Bratislave. Zorganizovali ju UNDP a Ministerstvo financií SR.