V udržateľnom svete by sa malo rátať s každým

Nadácia Pontis srdečne pozýva všetkých odborníkov v oblasti medzinárodného rozvoja na medzinárodnú konferenciu “Rozvoj a demokracia”. Posolstvom tohto ročníka je: V udržateľnom svete by nik nemal ostať bez povšimnutia. Počas diskusného panelu MF SR sa pokúsia rečníci nájsť odpovede na otázku – ako inovácie napomôžu práci v ústrety tým najzraniteľnejším ľuďom.

Konferencia sa uskutoční na Ministerstve zahraničných vecí a európskych vecí slovenský republiky na Slovenskú 27. októbra 2016. Zoznam sekcií zahŕňa tieto témy: Ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pre riešenie výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti?; Ako dosiahnuť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá?; Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na západnom Balkáne. Na konferencii odoznie jedna z prednášok v rámci série „Kapuscinski Development Lectures” a rečníčkou bude Alaa Murabit, zakladateľka Voice of Libyan Women a globálna advokátka za Trvalo-udržateľné rozvojové ciele OSN.

Diskusný panel Ministerstva financií SR sa bude venovať téme “Deformácia vývoja: slúžia inovácie naozaj najzraniteľnejším?” a moderovať ju bude Rastislav Vrbenský (manažér v Regionálnom centre UNDP v Istanbule). Rečníci sa budú snažiť (v kontexte v novej agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a v Správe o dátovej revolúcii ) zodpovedať na otázky: Môžu v inovácie v tomto kontexte zohrať úlohu pri zbližovaní vznikajúcich narušiteľov medzinárodného rozvoja a veľkých multinárodných organizácií, ako napríklad OSN a Svetová banka, s cieľom preklenúť digitálnu priepasť a vytvoriť programy, ktoré budú mať dosah na najzraniteľnejších? Akú úlohu môžu zohrať donori na podporu tohto nového typu spolupráce? Aké zmeny môžu čakať rozvojové organizácie pri snahe spolupracovať s týmito novými hráčmi? Ako sa zmenila rola občana v kontexte rozvojovej spolupráce?

Konferencia je organizovaná pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Je podporené zo zdrojov UNDP, MF SR, MZVaEZ SR, SlovakAid a ďalších institúcií. Viac informácií možno nájsť tu.