Čiernohorskí účtovníci získali medzinárodné certifikáty

Promócia študentov, zapísaných v programe certifikačného školenia účtovníctva vo verejnej správe (PACT) v Čiernej Hore, sa konala v Podgorici dňa 23. decembra. Vzdelávací projekt bol realizovaný v Čiernej Hore po prvý raz vďaka nášmu programu VFR.

Prvá generácia čiernohorských študentov, ktorí úspešne ukončili certifikačné školenie účtovníctva vo verejnej správe (PACT), boli ocenení medzinárodnými certifikátmi CIPFA. Dohromady 24 študentov získalo tieto certifikáty, pričom bolo do programu zapojených deväť lektorov.

Tí, ktorí úspešne zložili skúšku z modulu Financial Accounting na konci júna, sa pripravovali na septembrové aktívne vyučovanie v rámci ďalšieho medzinárodného modulu Managing Accounting. V októbri bolo pridané ešte jedno jednodňové vyučovanie s lokálnym tútorom a trojdňové vyučovanie s tútorom medzinárodným. Cieľom výcviku bolo pracovať na otvorených výzvach a praktických cvičeniach so zameraním na prípravu na skúšky. Po absolvovaní skúšky (navrhnutej tímom CIPFA) nasledoval obrad promócie.

Certifikačné školenie účtovníctva vo verejnej správe (PACT) zdôrazňuje význam zavedenia a dodržiavania medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor a pomáha partnerským krajinám zvýšiť status profesie účtovníka v súlade s členskými štátmi EÚ. Je finančne zabezpečený naším programom: Verejné financie pre rozvoj (financovaný Ministerstvom financií SR a implementovaný Rozvojovým programom OSN – UNDP pre Európu a SNŠ v spolupráci s organizáciami CEF: Center of Excellence in Finance a CIPFA: Chartered Institute for Public Finance and Accountancy. Financovanie projektu je už teraz zabezpečené pre novú generáciu čiernohorských študentov-účtovníkov a začne v roku 2017.