Inovácia v rozvoji: myšlienky, ktoré by mali fungovať

Rozvojové organizácie a vlády po celom svete sa snažia nájsť spôsoby, ako pracovať odlišne a zaviesť viac účinné, efektívne, agilné riešenia a prístupy (zdola nahor) pre dnešné rozvojové výzvy. Hosťujúci spíkri okrúhleho stola Ministerstva financií SR diskutovali o nových technológiách a alternatívnych modeloch financovania na medzinárodnej konferencii “Rozvoj a demokracia” v Bratislave.

Medzinárodná konferencia “Rozvoj a demokracia” (organizovaná nadáciou Pontis a podporená MZVaEZ SR, SlovakAid, MVF, EK a UNDP) sa konala v Bratislave koncom októbra 2016. Slovenské Ministerstvo financií (MF SR) bolo spoluorganizátorom jedného z okrúhlych stolov a panelových diskusií. Diskusia bola zameraná na procesy inovácie so zaujímavým názvom – “Narušenie rozvoja: Majú inovácie vplyv na najviac zraniteľné skupiny?” Moderátor tohto diskusného stola MF SR bol manažér z UNDP v Istanbule: Rastislav Vrbenský. Zborník z konferencie bol nedávno publikovaný – môžete si stiahnuť a prečítať tu.

Jeden z rečníkov, Gregor Virant, pôsobil dve obdobia ako Minister pre verejnú správu a v súčasnosti pracuje v tíme premiéra Srbskej republiky, zodpovednom za zefektívnenie procesov verejnej správy a zníženie byrokracie. Virant načrtol niekoľko kľúčových aspektov, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní IT služieb pre verejné inštitúcie, ako: racionalizácia, optimalizácia, zjednodušenie postupov, zníženie byrokracie a odstránenie administratívnej záťaže.

Podľa Viranta existujú štyri zásady, ktoré treba dodržiavať pri navrhovaní úspešných IT služieb pre verejnú správu. Sú to: Jednokrokový princíp (dostať službu v jednom kroku); Výmena dát v back-office (nenosiť dokumentáciu z jedného úradu do iného); Nie je potrebné vypĺňať formuláre občanmi (primäť štátnych zamestnancov k vypĺňaniu formulárov alebo mať vopred vyplnené formuláre); Digitalizácia (v záujme poskytovania rýchlejšieho a efektívnejšieho poskytovania verejných služieb). Virant pilotoval projekt e-Baby v Srbsku, ktorý používa vyššie uvedené princípy v záujme ušetriť rodičom čas pri podávaní správ o narodení novonarodeného dieťaťa do vládnych inštitúcií.

Ďalšia rečníčka, Lejla Sadiku, pracuje istanbulskom regionálnom hube UNDP, v centre otvorených dát v rámci východnej Európy a strednej Ázie a riadi „Transformative Governance and Finance Facility” projekt, podporovaný MF SR. Sadiku sa vo svojej prezentácii zamerala na tri oblasti, v ktorých môžu inovácie formovať medzinárodný rozvoj. Sú to: Nutnosť zmeniť diskurz (namiesto toho, aby rozvojové organizácie vystupovali v úlohe riešiteľov problémov, mali by užšie spolupracovať s grassroots komunitami a podporovať ich v tvarovaní ich riešení.) Otvorenie priestoru pre spoluprácu (typ ľudia ľuďom ako druh spolupráce alebo prispievanie časom a zručnosťami občanov k zlepšeniu celkového vládnutia a posilnenia inštitúcií.); Preklenutie medzi tým, čo je formálne a čo neformálne (namiesto zameriavania sa na technické rozdiely mali by sme sa venovať problém-riešiacemu prístupu, vyvinúť technologické riešenia zodpovedne, podporovať rast komunity a rozvíjať konkrétne merateľné riešenia).