learn4dev – ja viem, ty vieš, spolu vieme viac

learn4dev je medzinárodná sieť rozvojových organizácií, ktorá vznikla  s cieľom poskytnúť svojim členom lepšie možnosti vzájomného vzdelávania. Ide o platformu, ktorá ponúka školenia a odovzdávanie skúseností a vedomostí v kľúčových oblastiach medzinárodnej rozvojovej spolupráce. V súčasnosti sieť združuje približne 30 členských organizácií vrátane bilaterálnych donorských organizácií, multilaterálnych donorských organizácií a medzinárodných vzdelávacích a výskumných centier.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aktívnym členom learn4dev od roku 2017. V roku 2018 bolo Slovensko predsedníckou krajinou platformy, spolu s Medzinárodným vzdelávacím centrom pri Medzinárodnej organizácii práce (International Training Centre/ International Labour Organisation). Predsedníctvo spočívalo vo vedení a usmerňovaní činnosti riadiaceho výboru siete a dozeraní nad realizáciou aktivít v súlade s programovou témou diverzita, ktorá bola definovaná ako nosná téma learn4dev pre daný rok. 

Pre viac informácií o sieti learn4dev si pozrite video tu: https://www.youtube.com/watch?v=qPfJz1QNyrI