Ministerstvo financií SR je členom PEFA

Ministerstvo financií SR sa stalo členom programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability – Verejné výdavky a finančná zodpovednosť) v apríli 2019. PEFA združuje 8 inštitúcií z rôznych krajín, ktorí patria k najaktívnejším donorom v oblasti riadenia verejných financií. Medzi hlavné ciele programu spadá propagácia správneho riadenia verejných financií, ktoré sa prejavuje v hospodárnom využívaní verejných zdrojov a kvalitnejších služieb občanom. Kľúčovým komponentom programu je „PEFA hodnotenie“, ktoré je vnímané odbornou verejnosťou ako univerzálny, komplexný a veľmi relevantný nástroj na meranie pokroku prebiehajúcich reforiem v riadení verejných financií. Okrem vylepšovania tejto PEFA metodiky sú súčasťou programu aj propagácia výskumu v riadení verejných financií a posilňovanie kapacít.

Program PEFA vznikol v roku 2001 ako partnerský projekt EÚ, MMF, Svetovej banky a vlád Francúzska, Nórska, Švajčiarska a Spojeného Kráľovstva. Funguje vo forme zvereneckého fondu (multi-donor trust fund), na ktorý dozerá riadiaci výbor pozostávajúci z členských inštitúcií. Plán aktivít riadi a implementuje Sekretariát PEFA nachádzajúci sa vo Svetovej banke vo Washingtone, D.C. Slovensko sa stalo členom tejto prestížnej odbornej iniciatívy ako prvý z tzv. nových donorov. Pozvánke na prijatie členstva Slovensko dostalo vďaka zapájania sa do rozvojových projektov v riadení verejných financií a skúseností v posilňovaní partnerských krajín v tejto oblasti.

Viac informácií o súčasnej fáze Programu PEFA, ktorý prebieha od roku 2017 nájdete tu: https://www.pefa.org/