Keď sa vo financiách spojí odbornosť s kvalitou

Ministerstvo financií SR sa pred 3 rokmi stalo členom Správnej rady medzinárodnej inštitúcie Center of Excellence in Finance. Čo to znamená pre juhovýchodnú Európu? 

Viac stretnutí, viac vzdelávacích aktivít, lepšie vzťahy medzi spolupracujúcimi inštitúciami, nové spôsoby spolupráce, silnejšie partnerstvo a hmatateľné výsledky v zavádzaní reforiem v oblasti riadenia verejných financií. Ministerstvo financií SR a Center of Excellence in Finance ako strategickí partneri pripravujú cestu krajinám, ktoré sa snažia zlepšiť verejné financie.

Kto je kto 

Poctivé riadenie verejných financií a dobrá správa vecí verejných v partnerských krajinách sú jedným z hlavných cieľov Ministerstva financií Slovenskej republiky v rámci rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Reforma riadenia verejných financií je bez pochýb považovaná za jednu z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska. MF SR preto tieto skúsenosti odovzdáva aj na medzinárodnej úrovni, napr. prostredníctvom programu Verejné financie pre rozvoj (produkt Rozvojovým programom OSN) a podobne aj vďaka spolupráci s organizáciou Center of Excellence in Finance CEF). CEF je medzinárodná organizácia, ktorej poslaním je podporovať vzdelávanie a rozvoj finančných úradníkov v juhovýchodnej Európe. 

Slovenský rezort financií a CEF majú v oblasti rozvojovej spolupráce spoločné ciele – sú nimi posilňovanie personálnych a organizačných kapacít ministerstiev financií v juhovýchodnej Európe. Spolupráca týchto inštitúcií vychádza odborných znalostí MF SR v oblasti riadenia verejných financií a implementácie rozvojovej spolupráce. 

Viditeľné výsledky  

Spolupráca medzi MF SR a CEF sa začala už v roku 2010 formou vypožičiavania expertov na realizáciu vzdelávacích aktivít. Odborníci z MF SR zvyčajne prispievajú pri plánovaní a realizácii praktických workshopov pre úradníkov pôsobiacich v juhovýchodnej Európe v oblasti verejných financií. Slovenskí experti sa však delia získané skúsenosti aj iným spôsobom (prípadové štúdie, články a videá). Vzájomná spolupráca s CEF je intenzívnejšia od roku 2018, keď slovenský slovenský rezort financií začal spolupracovať s CEF na posilňovaní kapacít cez viacročné bilaterálne projekty.

Projekt PACT 3 (Certifikované vzdelávanie účtovníkov verejného sektora v Čiernej Hore, 3. generácia) Čierna Hora (2018 – 2020) je zameraný na podporu vlády Čiernej Hory pri prechode na akruálne účtovníctvo a prijatie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS). Od jesene 2018 do jari 2020 program PACT pomohol posilniť odbornosť ďalších 40 účtovníkov verejného sektora v Čiernej Hore tak, aby vedeli uskutočniť zmeny, ktoré si bude vyžadovať reforma v účtovníctve a výkazníctve verejného sektora. Jedným z ukážkových príkladov úspechov projektu je lokalizácia certifikovaného školenia v Čiernej Hore, na ktorý sú hrdí aj MF SR aj CEF (článok v angličtine). FISR Fiškálne dopady štrukturálnych reforiem – zabezpečenie účasti Moldavska (2020 – 2021) je projekt zameraný na posilnenie spôsobilosti moldavských rozpočtárov v zohľadňovaní štrukturálnych reforiem v národnom rozpočte verejnej správy.  

Zaujíma vás, ako vyzerá partnerstvo medzi slovenským ministerstvom financií a CEF v praxi? Pozrite si webinár Management and Accounting for Non-financial Assets o účtovníctve a nefinančných aktívach v slovenskom verejnom sektore so zameraním na štátny majetok. Ak vás viac zaujíma téma rozpočtu, ktorý vychádza z overiteľných dát, pozrite si príbeh v digitálnej podobe tu.