Miestne financie v Podgorici sú pod drobnohľadom občanov

Čiernohorská Podgorica zverejnila Sprievodcu rozpočtom pre obyvateľov a napĺňa tak motto lepšie životy vďaka lepším verejným financiám

Občania sa častokrát viac zaujímajú o miestne financie ako o štátny rozpočet, keďže práve miestne financie priamo vplývajú na ich každodenný život. Rozprávať o financiách však môže byť tvrdým orieškomAko občanom priblížiť verejné inštitúcie? Ako zapojiť obyvateľov do diskusií o dôležitých otázkach? Podgorica, hlavné mesto Čiernej Hory, nedávno zverejnila Sprievodcu rozpočtom Podgorice pre občanov na rok 2021čím sa mestské aktivity, resp. rozpočet stal pre obyvateľov mesta čitateľnejší.

Čo v Sprievodcovi nájdete? 

Prostredníctvom Sprievodcu sa obyvatelia Podgorice dozvedia, aký je plánovaný rozpočet a výdavky mesta. Oboznámi ich tiež s príjmami a vysvetlíodkiaľ pochádzajú a na čo sa používajú. Od Sprievodcu očakávame, že povzbudí občanov, aby sa aktívne zapájali do rozhodovacích procesov. Na základe výmeny informácií a podnetov od občanov môžeme spoločne prispieť k úspešnému riadeniu verejných financií v meste,hovorí primátor mesta Ivan Vukovic.

Finančné prostriedky, ktoré má hlavné mesto k dispozícii,  peniazmi všetkých občanov. Vďaka Sprievodcovi si môže ktokoľvek pozrieť najvýznamnejšie projekty, ktoré sú v pláne na rok 2021, ako sú rozdelené rozpočtové výdavkyvýšku plánovaných investícií do športu alebo kultúry, ale aj to, ako hlavné mesto vidí rozvoj podnikania žien, a mnohých ďalších informácií.

Vypracovanie Sprievodcu je súčasťou projektu „Posilnenie transparentného a zodpovedného riadenia verejných financií v Čiernej Hore“, ktorý podporuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a realizuje Ministerstvo financií Čiernej Hory a Rozvojový program OSN (UNDP). Sprievodca je k dispozícii tu. 

Podgoricou sa inšpirovalo ďalších päť samospráv, ktoré pripravili Sprievodcu rozpočtom pre obyvateľov podľa rovnakého princípu: dve na juhu krajiny (Bar a Tivat) a tri na severe (Bijelo Polje, Mojkovac, Pljevlja).