Slovensko v roku 2020 prispelo na globálny rozvoj najviac od svojho vzniku

Slovensko prispelo podľa predbežných štatistických údajov na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) doposiaľ najviac vo svojej histórii.

Slovenská republika vynaložila podľa predbežných štatistických údajov na oficiálnu rozvojovú pomoc (official development assistance, ODA) doposiaľ najviac verejných zdrojov vo svojej histórii, 139,81 mil. usd. Údaje publikovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa predbežných hodnôt za rok 2020 ODA celosvetovo vzrástla na 161,2 mld. usd, čo je zvýšenie o 3,5% v porovnaní s rokom 2019. Nárast možno pripísať najmä mobilizácii financií na pomoc rozvojovým krajinám zápasiacim s krízou COVID-19. V prípade Slovenska ODA medziročne vzrástla o 16,3%, hlavne vďaka odpusteniu dlhu Srbsku. Pomer ODA SR voči HND tiež zaznamenal nárast, a to z 0,11 na 0,14 %. Hoci ide o pozitívne čísla, na to, aby Slovensko bolo schopné plniť medzinárodné záväzky, t. j. docieliť v roku 2030 pomer ODA/HND na úrovni 0,33%, bude v strednodobom horizonte potrebné systematické navyšovanie výdavkov na rozvojovú spoluprácu.

Členstvo v DAC

Slovensko je od roku 2013 členom Výboru pre rozvojovú spoluprácu (Development Assistance Committee, DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). S členstvom SR v DAC sa spája viacero záväzkov, o. i. povinnosť viesť detailnú evidenciu výdavkov z verejných zdrojov v prospech rozvojových krajín. Dáta zozbierané v súlade s pravidlami OECD sa organizácii poskytujú každoročne v dvoch fázach, na jar ako predbežné súhrnné údaje a v lete vo forme detailných štatistík na úrovni jednotlivých projektov a iniciatív.

Viac (v angličtine) tu.

Príspevok Slovenska na oficiálnu rozvojovú pomoc