Podpora inovácií

TGFF PFD_1280x960-01

Medzi projekty podporené Ministerstvom financií SR patrí aj Slovenský transformačný fond (Slovak Transformation Fund). Na miestnej úrovni pomáha urýchliť vytváranie modelov na transformáciu miest, podporuje ekosystémy inovátorov a hľadá spôsoby na využitie inovatívnych finančných mechanizmov. Jeho predchodca, nástroj Transformative Governance and Finance Facility, vznikol v roku 2015 a vďaka nemu spolu vláda aj regionálne kancelárie UNDP spolu experimentovali a zdieľali medzi sebou vedomosti a skúsenosti.

Medzi nové projekty, iniciatívy a nápady, ktoré tento fond zaviedol, patria:

  • Ministry of Data – výzva ponúka obyvateľom západného Balkánu a oblasti Čierneho mora platformu na prezentovanie kreatívnych nástrojov založených na dátach a riešení problémov komunity,
  • Alternative Finance Lab – mechanizmus skúma nové finančné technológie s cieľom použiť investície na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja,
  • BOOST Impact Accelerator – online akceleračný program, ktorý zosilňuje, premosťuje a spája inovátorov v celom regióne,
  • City Experiment Fund – fond, ktorý urýchľuje transformáciu mestského systému aplikovaním portfóliového prístupu na úrovni mesta.