learn4dev – ja viem, ty vieš, spolu vieme viac

learn4dev je medzinárodná sieť rozvojových organizácií, ktorá vznikla  s cieľom poskytnúť svojim členom lepšie možnosti vzájomného vzdelávania. Ide o platformu, ktorá ponúka školenia a odovzdávanie skúseností a vedomostí v kľúčových oblastiach medzinárodnej rozvojovej spolupráce. V súčasnosti sieť združuje približne 30 členských organizácií vrátane bilaterálnych donorských organizácií, multilaterálnych donorských organizácií a medzinárodných vzdelávacích a výskumných centier. Ministerstvo financií [...]

Ministerstvo financií SR je členom PEFA

Ministerstvo financií SR sa stalo členom programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability – Verejné výdavky a finančná zodpovednosť) v apríli 2019. PEFA združuje 8 inštitúcií z rôznych krajín, ktorí patria k najaktívnejším donorom v oblasti riadenia verejných financií. Medzi hlavné ciele programu spadá propagácia správneho riadenia verejných financií, ktoré sa prejavuje v hospodárnom využívaní verejných zdrojov a kvalitnejších služieb občanom. Kľúčovým [...]