Pozitívna spätná väzba od účastníkov On-the-job tréningov v Moldavsku

Viac ako sto zamestnancov orgánov miestnych samospráv v Moldavsku bolo vyškolených počas „on-the-job“ tréningov pre lokálne samosprávy v júni a júli 2016. Bude zaujímavé prečítať si, ako samotní účastníci hodnotia ciele vzdelávacieho procesu, jeho trvanie a vedenie medzinárodným expertom.

Program Verejné financie pre rozvoj (VFR / PFD) s cieľom posilniť národné kapacity v partnerských krajinách v oblasti verejných financií je implementovaný v Moldavsku od roku 2011. Po prvom projekte “Rozvoj kapacít pre programové rozpočtovanie (PBB) v Moldavsku” v roku 2015 nasledovala ďalší projekt “Posilnenie kapacity Kongresu orgánov miestnych samospráv Moldavska v oblasti verejných financií”. Program PFD je financovaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a implementovaný UNDP pre Európu a SNŠ.

Cieľom prvého projektu je podporiť Ministerstvo financií Moldavskej republiky pri vykonávaní programového rozpočtovania (PBB) v rámci vlády a vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít pre PBB v centrálnych a miestnych orgánoch (CPA a LPAs) samosprávy v rámci Moldavska. Väčší počet štátnych zamestnancov bol školený v rámci „on-the-job“ tréningoch (tzv. školení na pracoviskách) po celom Moldavsku od roku 2013. Cieľom bolo pomôcť domácim odborníkom formulovať krátkodobé a dlhodobé ciele, indikátory programu rozpočtovania. Spätná väzba, získaná z evalvačných formulárov v lokálnych samosprávach (rajónoch úrovne II: Drochia, Leova, Ocnita a Singerei) v júni až júli 2015, bola veľmi pozitívna.

O rok neskôr bolo vyše sto účastníkov a účastníčok zaškolených počas „on-the-job“ tréningov pre miestne samosprávy v ďalších 4 rajónoch (Nisporeni, Ialoveni, Criuleni a Cahul) v júni až júli 2016. Podľa výsledkov prieskumu sa 100 % respondentov zhodla na tom, že cieľ tréningov bol naplnený. Podľa nich bol tento typ tréningov absolútne nevyhnutný pre proces učenia sa programovému rozpočtovaniu, budovanie kapacít a posilnenie schopností porozumieť, ako i presmerovať učenie smerom k trvalo-udržateľnému rozvoju. Tréning týmto moldavským úradníkom poskytol praktické, zmysluplné príklady a pomohol im pochopiť implementovanie programov od svojich cieľov, cez konkrétne činnosti až po výsledky. Zúčastnení si žiadajú zorganizovať takéto školenia častejšie.

Respondenti sa zhodli na tom, že vedenie tréningu medzinárodným odborníkom bolo nápomocné a prispeje k ich práci; tiež dlžka trvania „on-the-job“ tréningu bolo postačujúca. Každá sekcia a oddelenie boli zaškolení, čo viedlo k istým vyjasneniam vo všetkých odboroch. Moldavskí účastníci vyjadrili v evalvačných dotazníkoch svoju vďačnosť za užitočné tréningy a chceli by navštevovať takéto vzdelávacie aktivity častejšie. Výpovede sa zhodovali v tom, že: „Takéto zdieľanie skúseností zlepšuje vedomosti a zároveň môže zabrániť prípadným chybám pri realizácii programu”. Väčšina pripomienok a podnetov do budúcna pre organizátorov tréningov (smerom k reprezentantom PFD programu) sa týkala kontinuity tréningov – účastníci a účastníčka by sa radi zúčastnili ďalších podobných školení.