Ministerstvo financií SR sa pripojilo k Deklarácii ATI 2025

Členovia Addis Tax Initiative (ATI) nedávno prijali dokument s názvomDeklarácia ATI 2025, ktorou posilňujú svoj záväzok financovať sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom mobilizácie domácich zdrojov. 

Experti MF SR dlhodobo pôsobia na medzinárodnej úrovni v oblasti riadenia verejných financií, vrátane projektov rozvojovej spolupráce zameraných na daňové témy. Od roku 2015 Slovensko formuje globálnu diskusiu k tejto téme ako rozvojový partner iniciatívy Addis Tax Initiative (ATI).

Najnovšie sa Slovenská republika zaviazala posilňovať daňové systémy na obdobie rokov 2021 – 2025 cez Deklaráciu ATI 2025. Podporu tomu vyjadril v krátkom videu aj slovenský minister financií Eduard Heger: „Pandémia COVID-19 nám ukázala, aká zraniteľná je oblasť riadenia verejných financií a tiež zdôraznila, aké dôležité je mať efektívnu a predvídateľnú mobilizáciu domácich zdrojov. Deklarácia ATI 2025 je teraz o to významnejšia než kedykoľvek predtým a my sme pripravení obnoviť náš záväzok“. Slovensko prispeje k úsiliu ATI v oblasti globálneho rozvoja zvýšením technickej pomoci.

VÄČŠÍ DÔRAZ NA KVALITU AKO KVANTITU

Slovensko a ďalší členovia iniciatívy ATI sa koncom roka 2020 stretli na virtuálnom Valnom zhromaždení ATI, na ktorej schválili novú Deklaráciu ATI 2025. Nová deklarácia ATI 2025 sa pri domácich zdrojoch a oficiálnej rozvojovej pomoci nesústredí predovšetkým na množstvo, ale zdôrazňuje odstraňovanie nerovností, podporu hospodárskeho rastu, presadzovanie rovnosti mužov a žien a ochranu životného prostredia. Obsahuje štyri nové záväzky, ktoré reagujú na meniace sa priority v medzinárodnom daňovom a rozvojovom prostredí:

  1. Partnerské krajiny ATI sa zaväzujú posilniť mobilizáciu domácich zdrojov na základe spravodlivých daňových politík, ako aj na základe účinnej, efektívnej a transparentnej správy daní. Rozvojoví partneri ATI sa zaväzujú tieto reformy podporovať.
  1. Rozvojoví partneri ATI sa spoločne zaväzujú zachovať alebo prekonať globálnu cieľovú úroveň spolupráce v oblasti DRM (430,4 mil. USD) pre rok 2020 pri daňových reformách.
  1. Členovia ATI sa zaväzujú uplatňovať koherentné a koordinované politiky na podporu mobilizácie domácich zdrojov rozpočtu a bojovať proti nezákonným finančným tokom súvisiacim s daňami.
  1. Členovia ATI sa zaväzujú rozšíriť priestor a budovať kapacitu zodpovedných subjektov v partnerských krajinách na zapájanie sa do diskusií o daňových a rozpočtových otázkach.

Viac o ATI

Addis Tax Initiative (ATI) je medzinárodné partnerstvo, ktoré sa snaží o zlepšenie mobilizácie domácich zdrojov v partnerských krajinách. Vzniklo v roku 2015 počas tretej medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja v Etiópskej Addis Abebe s cieľom podporiť realizáciu akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja. Slovensko sa pridalo k ATI v roku 2015 ako rozvojový partner. Odvtedy sa k tejto iniciatíve pripojilo spolu viac ako 60 rozvojových krajín, poskytovatelia rozvojovej spolupráce aj partnerské odborné organizácie.

Viac informácií o partnerstve MF SR a ATI tu.

Viac o ATI (v angličtine): https://www.addistaxinitiative.net/.