MF SR podporilo Čiernu Horu v reforme národnej regulácie hazardných hier

Rozpočtová podpora zo Slovenska umožnila revíziu zákona o hazardných hrách a vylepšenie IT systému.

Čierna Hora sa rozhodla pracovať na zmierňovaní sociálnych a ekonomických vplyvov hazardných hier. Pomoc prišla zo Slovenska v rokoch 2018 – 2021 prostredníctvom tzv. rozpočtovej podpory vo výške 1 mil. eur. Ide o moderný nástroj poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci, pri ktorom je finančná pomoc partnerskej krajine naviazaná na dosiahnutie konkrétnych sektorových priorít, ktoré si zvolí samotná krajina.

Čiernohorská vláda si stanovila za cieľ uskutočniť prvé kroky revidovaním zákona o hazardných hrách a zlepšovaním kontroly zákonných opatrení prostredníctvom informačných systémov. Prísnejšie nastavenie regulačného rámca a nové funkcionality IT riešenia majú zabezpečiť vyššiu ochranu detí a mládeže a priniesť viac príjmov do štátneho rozpočtu. Napriek časovým posunom v dôsledku pandémie i zmeny vlády po parlamentných voľbách v roku 2020 sa Čiernej Hore podarilo naplniť obidve dohodnuté priority.

Slovenskí experti v akcii

Rýchlejšie napredovanie v tejto oblasti Čierna Hora dosiahla aj vďaka technickej pomoci, ktorú realizovali v roku 2019 – 2020 slovenskí experti v spolupráci s regionálnou kanceláriou Rozvojového programu OSN v Čiernej Hore. Slováci pomohli zanalyzovať potreby užívateľov IT riešenia online monitorovania hazardných hier, súčasný stav nastavenia softvéru a hardvéru a poskytnúť odporúčania na ďalší rozvoj systému. Rozšírenie IT riešenia pomôže ČH spoľahlivo regulovať a kontrolovať túto oblasť v prospech národného hospodárstva, prevencie a ochrany zdravia občanov. Čierna Hora využila slovenské skúsenosti aj pri príprave zákona o hazardných hrách. Slovenský expert vypracoval správu, v ktorej zhodnotil návrh zákona z pohľadu správneho online dohľadu a súčasných trendov v oblasti regulácie hazardných hier. Rovnako v nej sformuloval pripomienky k transparentnosti, zdaňovaniu a jednotných pravidiel pre všetkých operátorov.

MF SR dlhodobo podporuje Čiernu Horu v reforme verejných financií formou technickej asistencie. Spolupráca pri zlepšovaní regulácie hazardných hier je výnimočná nielen z pohľadu využitia nového nástroja poskytovania rozvojovej spolupráce SR, ale aj z pohľadu oblasti podpory. Slovensko sa v roku 2015, pristúpením k medzinárodnej iniciatíve ATI zaviazalo posilňovať daňové systémy cez medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Konkrétne aktivity smerujúce k zlepšeniu príjmovej stránky rozpočtu Čiernej Hory cez lepšie regulovanú politiku hazardných hier sú preto pre MF SR nielen úspechom, ale aj krokom k napĺňaniu medzinárodných záväzkov.