VEREJNÉ FINANCIE PRE ROZVOJ

Voľná pozícia: Tvorba Interaktívneho solárneho atlasu

V rámci projektu na podporu využitia solárnej energie v Bosne a Hercegovine financovaného zo zdrojov Ministerstva financií SR hľadáme dodávateľa na vytvorenie a prevádzku Interaktívneho solárneho atlasu. Atlas bude zbierať a prezentovať údaje potrebné na rozhodovanie o výstavbe solárnych elektrárni pre široké spektrum konečných užívateľov.
Termín na prihlasovanie: 3.10.2022

POVEDALI O NÁS

PARTNERI