The results of capacity building in the field of public accounting in Montenegro

Úspešná spolupráca s Center of Excellence in Finance (CEF) podporuje realizáciu regionálnych aktivít, prístup k odovzdávaniu slovenských znalostí a skúseností pre viaceré krajiny v regióne. Tiež podporuje zviditeľnenie rozvojových aktivít UNDP a MF SR v regióne.

Center of Excellence on Finance (CEF) je slovinský inštitút, zameraný na rozvoj kapacít. Bol založený slovinskou vládou v roku 2001, aby reagoval na potreby krajín na Západnom Balkáne v oblasti rozvoja kapacít v rámci riadenia verejných financií (PFM). Dnes CEF podporuje rozvoj kapacít riadenia verejných financií v dvanástich členských krajinách, vrátane Moldavska a Čiernej Hory.

Cieľ organizácie CEF (prispievať k rozvoju kapacít v oblasti riadenia verejných financií prostredníctvom zdieľania znalostí a skúseností) je totožný a plne podporovaný s cieľom nášho programu Verejné financie pre rozvoj (PFD). Vytváranie sietí a partnerstiev s inštitúciami, ktoré zdieľajú rovnakú víziu a ciele, sú tiež súčasťou stratégie PFD programu.

Medzinárodne uznávaný, odborne kvalifikačný program certifikačného školenia pre účtovníkov vo verejnom sektore: Public Accountants Certification Training (PACT) je hlavnou súčasťou projektu “Partnerstvo s CEF v snahe zvýšiť budovanie kapacít v oblasti verejného účtovníctva (Partnership with CEF to enhance capacity building in the field of public accounting)” v Čiernej Hore. Bol podpísaný medzi UNDP, MF SR a CEF a je realizovaný od roku 2015. Implementácia je pod taktovkou organizácie CEF v spolupráci s organizáciou CIPFA; podporovaná je z financií partnerského projektu SR-UNDP. Ide tiež o aktívny prejav čiernohorskej vlády smerom k budovaniu a posilňovaniu odbornej kvalifikácie pre účtovníkov vo verejnom sektore.

Prvá / prípravná fáza projektu bola úspešne dokončená ešte v roku 2015. Všetky prípravné aktivity, vrátane výberu kandidátov pre PACT tréning boli zrealizované. Školiace materiály boli vyvinuté v spolupráci s CIPFA a preložené do konkrétneho jazyka. Skupina jedenástich lokálnych lektorov bola vybavená potrebnými znalosťami a je pripravená zmluvne vykonávať školenia pre prvú generáciu čiernohorských študentov. Sieťovanie a budovanie udržateľnosti kapacít – to sú prvky, ktoré rezonovali v priebehu celého vzdelávacieho programu.

Viac si o výsledkoch za rok 2015 a plánoch na rok 2016 môžete prečítať v tomto reporte.