MF SR: 50th anniversary’s wishes to UNDP

Vo februári 2016 oslavuje UNDP (Rozvojový program OSN) 50. výročie od svojho založenia. Slovenský partner programu ‘Verejné financie pre rozvoj’ – Ministerstvo financií SR (konkrétne Sekcia medzinárodných vzťahov) mu k významnej polstoročnici zasiela blahoželanie i želanie do budúcnosti.

V nadväznosti na úspešnú realizáciu programu ‘Verejné financie pre rozvoj’ (VFR) a odovzdávania skúseností z reformy verejných financií na Slovensku vstúpilo v roku 2014 MF SR spolu s UNDP a MZVaEZ SR do nového projektu „Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“. Implementácia programu VFR v rámci tohto projektu (v dvoch partnerských krajinách: Moldavsku a Čiernej hore) pokračuje; zatiaľ do konca roka 2016.

Ministerstvo financií SR (konkrétne Sekcia medzinárodných vzťahov) ako partner programu ‘Verejné financie pre rozvoj’ zasiela v týchto dňoch k významnej polstoročnici UNDP toto blahoželanie i želanie do budúcnosti:

„Z pohľadu MF SR smeruje prítomnosť UNDP v našom regióne k dvom výsledkom: prostredníctvom vytvárania partnerstiev znásobuje dopad rozvojových aktivít a  prispieva k posilneniu pozície nových donorov na poli medzinárodnej spolupráce. Predmetom aj motiváciou dlhodobej spolupráce MF SR a UNDP je spoločný cieľ – čo najefektívnejšie preniesť poznatky z obdobia transformácie SR, využívanie znalostí regiónu západného Balkánu a Východného partnerstva, ako aj skúsenosti s implementáciou rozvojových projektov.

UNDP k významnému výročiu blahoželám a do budúcnosti želám, aby úspech projektov, ktoré tvorí a realizuje, bol vždy odvodzovaný od relevantnosti a kvality poskytovanej expertízy, ohľaduplnosti voči potrebám partnerskej krajiny, efektívnosti riadenia a dosiahnutého pokroku. Presne tak, ako tomu je v prípade výsledkov spoločného programu MF SR a UNDP – Verejné financie pre rozvoj.“

Marianna Macášková – projektová manažérka, Sekcia medzinárodných vzťahov, MF SR