Stretnutie nových donorov v Bratislave

Dňa 27. 3. 2017 Ministerstvo financií SR zorganizovalo Stretnutie nových a novovznikajúcich donorov združených v sieti learn4dev

s cieľom spoznať ich úspešné rozvojové aktivity a stimulovať vzájomné odovzdanie praktických skúseností v oblasti dobrej správy a riadení verejných financií. Na podujatí sa zúčastnili novovznikajúci donori a noví donori Estónsko, Litva, Slovensko a Slovinsko a tiež tradiční donori CEF, Sieť pre decentralizáciu a dobrú správu vecí verejných (DeLog) a Rozvojový program OSN (UNDP).

Príspevky účastníkov pomohli objasniť otázky dotýkajúce sa zamerania rozvojových aktivít, a zároveň získať informácie o realizačných a implementačných špecifikách prínosných a inšpiratívnych projektov.

Ministerstvo financií SR v spolupráci s UNDP obohatilo program stretnutia o ponaučenia z desaťročnej realizácie technickej asistencie vo verejných financiách a konkrétne riešenia komplexných problémov z oblasti dobrej správy vecí verejných, v rámci ktorých boli použité inovatívne finančné nástroje a otvorené dáta.

Viac informácií o obsahu stretnutia a fotografie nájdete tu: https://publicfinancefordevelopment.exposure.co/newemerging-donors-convened-to-connect-and-share?source=share-publicfinancefordevelopment