Rozvoj finančných úradníkov: MF SR a CEF

Efektívne a transparentné riadenie verejných financií a dobrá správa vecí verejných v partnerských krajinách sú jedným z hlavných cieľov rozvojovej spolupráce Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“).Záujem o odovzdávanie a výmenu poznatkov a poskytovanie technickej pomoci pri správe verejných financií priviedol ministerstvo k spolupráci s organizáciou Center of Excellence in Finance (CEF)CEF je medzinárodná organizácia so sídlom v slovinskej Ľubľane. Jej poslaním je podporovať vzdelávanie a rozvoj finančných úradníkov v juhovýchodnej Európe. 

Spoločné aktivity

Spolupráca medzi ministerstvom a CEF funguje od roku 2010. Ministerstvo za desať rokov spolupráce prispelo k realizácii viacerých aktivít v oblasti zlepšovania riadenia verejných financií na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva. Spolupráca je založená na implementácii dlhodobých bilaterálnych projektov a na spoločných vzdelávacích aktivitách pre partnerské krajiny. Tie dopĺňajú programy, ktoré má ministerstvo, ako aj CEF, s ďalšími rozvojovými partnermi, napríklad s Rozvojovým programom OSN (UNDP) alebo EÚ. Za dosiahnutými výsledkami stoja slovenské skúsenosti a odborné znalosti v oblasti riadenia verejných financií a rozvojovej spolupráce. Počas posledných troch rokov CEF zapojila do rôznych aktivít súvisiacich so vzdelávaním a výmenou poznatkov dvadsaťdva slovenských odborníkov.

Za vlajkový spoločný projekt pokladá ministerstvo Program certifikovaného vzdelávania účtovníkov verejného sektora v Čiernej HoreOd roku 2020 ministerstvo tiež spolufinancuje účasť moldavských úradníkov na projekte zlepšovania personálnych kapacít v hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem EÚ, ktorý momentálne CEF implementuje. 

@CEF

Vďaka spolupráci ministerstva s CEF majú slovenskí konzultanti možnosť odovzdávať svoje poznatky askúsenosti. Zároveň je to príležitosť učiť sa od svojich kolegov v zahraničí. Príležitostí je na to viacero:

  • odborné prezentácie, obsahová príprava vzdelávacích podujatíformulovanie odporúčaní a odovzdávanie získaných skúseností 
  • strategické a odborné diskusie 
  • podiel na aktivitách v oblasti znalostného manažmentu CEF 
  • sledovanie trendov v znalostnom manažmente a riadení informácií, ako aj v postupoch medzinárodnej rozvojovej spolupráce. 
Panel discussion with experts on Montenegrin accounting reform

Panelová diskusia expertov o reforme účtovníctva v Čiernej Hore

Ministerstvo je tiež členom Poradného výboru a Správnej rady CEF (od roku 2018 doteraz). Viac informácií o MF SR a spolupráci s CEF tu.