CEF celebrates the Month of Montenegro in March

Pracovníci slovinskej organizácie Center of Excellence in Finance (CEF) prezentujú počas celého marca vo svojich priestoroch v Ľubľane štvrtú krajinu zo svojho portfólia pôsobenia – Čiernu Horu.

Počas Mesiaca Čiernej Hory sa môžu zamestnanci aj účastníci vzdelávacích aktivít CEF oboznámiť s rôznymi propagačnými materiálmi od Veľvyslanectva Čiernej Hory v Ľubľane a dozvedieť sa tak viac o kultúrnom dedičstve, dejinách a prírode tejto krajiny. Brožúry a fotky sú vystavené vo vynovenej vstupnej hale CEF, zároveň sú dostupné videá, predstavujúce rôzne mestá tohto štátu.

Facilitátori CEF budú prezentovať čiernohorskú kultúru účastníkom školení a dajú im tiež možnosť zdieľať svoje skúsenosti, spojené s Čiernou Horou. Je to určite dobrá iniciatíva, ktorá umožňuje kolegom z ostatných krajín tohto regiónu získať nové informácie o Čiernej Hore. Tiež ponúka príjemcom platformu pre vytváranie sietí a zdieľanie zážitkov, skúseností.

Viac zaujímavostí o Čiernej Hore si môžete prečítať na stránke CEF.