Slovensko a UNDP pomáhajú Balkánu s energetickou efektívnosťou budov

Aj vďaka podpore Ministerstva financií SR sa stretli odborníci v energetickej oblasti a tvorcovia politík, aby podporili energetickú efektívnosť v regióne Balkán+. 

Energeticky efektívne budovy sú účinným riešením v čase, keď svet zápasí s výzvami v oblasti energetiky, vrátane rastúcich nákladov na energiu a obáv o životné prostredie. Budovy sú významnými spotrebiteľmi energie a podieľajú sa na celosvetovej spotrebe energie a emisiách skleníkových plynov. Z tohto dôvodu Európska únia (EÚ) zaviedla koncepciu budov s takmer nulovou spotrebou energie. K týmto takmer nulovým cieľom sa musia priblížiť aj krajiny Balkánu na svojej ceste k vstupu do EÚ. 

Uvedomujeme si, aké dôležité je mať energeticky efektívne budovy a vytvoriť na Balkáne a v okolí prostredie, ktoré k tomu prispeje. Preto sme veľmi radi podporili historicky prvú regionálnu konferenciu na túto tému,“ hovorí Tatiana Žilková z Ministerstva financií SR. 

Zástupcovia vlád, finančných inštitúcií, medzinárodných organizácií, súkromného sektora a akademickej obce sa podelili o svoje skúsenosti, výzvy a dobrú prax. Regiónu tým pomôžu zorientovať sa vo výzvach spojených s financovaním a realizáciou projektov energeticky efektívnych budov. 

Prekonávanie bariér a nastavovanie budúcnosti energetiky 

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie majú dosiahnuť vysokú úroveň energetickej hospodárnosti prostredníctvom energeticky úsporných opatrení. Keďže je dôležité správne merať úspory, diskutovalo sa aj o digitalizácii a práci s dátami. 

Podpredseda Slovak Investment Holding Peter Dittrich hovoril o tom, ako sa na podporu obnovy budov dajú použiť prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Predstavil rôzne podporné programy pre obce, spoločenstvá vlastníkov bytov aj individuálnych vlastníkov nehnuteľností. 

Konferencia predstavila trendy a je dobrým štartovacím bodom na návrh a realizáciu politík a opatrení, ktoré urýchlia prechod na energeticky efektívne budovy v regióne Balkán+. Získané znalosti by sa teraz mali pretaviť do praxe prostredníctvom konkrétnych projektov. 

UNDP plánuje predstaviť nový plán pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie v krajinách Západného Balkánu a Moldavska. V závere konferencie to oznámila Jana Koperniech, technická špecialistka UNDP pre oblasť energetiky. 

O podujatí 

Konferenciu na tému “Energetická efektívnosť budov v regióne Balkán+” zorganizoval Rozvojový program OSN (UNDP) s podporou vlád Nemecka a Slovenska a vlády Japonska v rámci iniciatívy UNDP Climate Promise. Podujatie sa konalo v Srbsku v dňoch 30. a 31. mája 2023. Jeho cieľom bolo podporiť Srbsko a krajiny západného Balkánu, ako aj susedné krajiny, napríklad Moldavsko, aby urýchlili zavádzanie opatrení na energetickú efektívnosť budov. 

Záznam z konferencie je k dispozícii na stránke: https://reebn.com/en/home-2/. 

Deň slovenského partnerstva

UNDP a Ministerstvo financií SR zorganizovali po konferencii Deň slovenského partnerstva. Projektoví manažéri a experti z partnerských krajín si vymenili svoje znalosti a skúsenosti a spoločne sa snažili načrtnúť víziu pre tento regióne v oblasti energetickej efektívnosti. 

Na západnom Balkáne sa realizujú slovenské projekty v oblasti zelenej energie, digitalizácie a energetickej efektívnosti prostredníctvom fondu Resource Mobilization Facility. Viac si môžete prečítať tu: https://publicfinance.undp.sk/mf-sr-and-undp/.