Slovensko podporuje Severné Macedónsko v boji so šedou ekonomikou

V Severnom Macedónsku spustili nový projekt zameraný na riešenie problému šedej ekonomiky.

Cieľom projektu je zmapovať sektory, v ktorých je šedá ekonomika najviac rozšírená a identifikovať hlavné príčiny jej výskytu. Projekt s názvom Reforma riadenia verejných financií spustilo Ministerstvo financií Severného Macedónska spolu s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Finančnú a odbornú podporu poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Odovzdávanie slovenských znalostí

Pre Slovensko je riadenie verejných financií jednou z kľúčových oblastí svojej rozvojovej spolupráce. Svoje skúsenosti a poznatky poskytuje partnerom pri riešení ich obdobných problémov. Od roku 2018 spolupracuje Ministerstvo financií SR so Severným Macedónskom prostredníctvom programu Verejné financie pre rozvoj s cieľom posilniť kapacity ministerstva financií a daňovej správy a samospráv. Okrem boja proti daňovým únikom a daňovým podvodom, fiškálnej decentralizácie a fiškálnej efektívnosti a obstarávania verejných služieb a tovarov sa aktivity programu zameriavajú aj na boj proti šedej ekonomike.

Zameranie projektu

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce sa na neformalnej ekonomike podieľa približne 60 percent svetovej populácie. Hoci je neformálna ekonomika zjavne jedným z hlavných ťahúňov hospodárskeho rozvoja, je ťažko merateľná. Napriek tomu je dôležité sa predsa  pokúšať o jej reálne zhodnotenie. Preto národní a medzinárodní experti v rámci tohto projektu pracujú na štúdii, v ktorej vysvetlia, prečo treba znižovať podiel neformálnej ekonomiky a aké majú byť ukazovatele. Projekt sa zameriava na navrhnutie konkrétnych kroky a mechanizmov v štyroch oblastiach:

  1. zlepšenie procesu merania, monitorovania a odhaľovania neformálnej ekonomiky,
  2. účinnejšia inšpekcia,
  3. zlepšenie podnikateľského prostredie pre rast a rozvoj podnikov,
  4. zvyšovanie povedomia verejnosti

Tento projekt predstavili počas konferencie v Skopje, ktorá sa uskutočnila koncom septembra 2021.

Doplňujúce čítanie

Tlačová správa  (v angličtine): Press release by UNDP in the Republic of North Macedonia

O programe Verejné financie pre rozvoj v Severnom Macedónsku

Conference on informal economy in Skopje